Berkhout Biografiek
Zicht op je leven

Biografische gesprekken

Levensfasengesprekken:

 

Hierbij onderzoeken we de verschillende levensfasen, in periodes van 7 jaar, met hun bijbehorende wetmatigheden en hoe jij ze hebt ingevuld in jouw leven. Kun je hierin de rode draad ontdekken?

 

Viervelden gesprekken:

 

Hierbij onderzoek je de rol van verschillende aspecten in je leven:

·     de fysieke omgeving

·     gewoontes, overtuiging en energie

·     relaties en omgang met de wereld dichtbij en veraf, idealen, afkeer

·     motief, hoe word jij zichtbaar in de wereld, welke keuzes maak je?

 

 Biografisch Drieluikgesprek:

 

Door het in beeld brengen van verschillende aspecten van jouw vraag( je hoeft hiervoor niet goed te kunnen tekenen, het gaat om een schets van de situatie) kun je bij een diepere laag komen, bij de essentie.

 

Tarief:

60,- Per gesprek ( 60-90 minuten)